Het Team

 

Het werk bij Wolvendael wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team bestaande uit maatschappelijk werkers, psychologen, psycho-assistenten, onderwijzers, verpleegkundigen en een socioloog.

 

Je kunt Alice, Benjamin, Catherine, Daphné, Denis, Franco, Jan, Laurence, Leonita, Morgane, Neslihan, Olivier, Philippe, Régine, Vincent en Yasmine ontmoeten.

 

Wij heten ook Fanny en Cécile welkom, die net bij het team zijn gekomen.

 

Samen zorgen ze 24 uur per dag voor de therapeutische continuïteit en zorgen ze voor een constante samenwerking met de instellingen die betrokken zijn bij bewonersprojecten (ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, OCMW's, vastgoedbeheerders, enz.).

 

De medische leiding wordt gegeven door dokter Cristobal Ardanza

 

Het administratief beheer wordt verzekerd door Jonas De Brabanter, bijgestaan door Isabelle De Schutter

 

Het onderhoud van onze gebouwen wordt toevertrouwd aan Amida, Marlen en Juan

 

Wolvendael is door IRISCARE (Cocom) erkend als psychosociaal functioneel revalidatiecentrum

 

Wolvendael vzw is lid van de Federatie van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren (FPSTS), van de Brusselse Liga voor Geestelijke Gezondheid, het Brusselse Platform voor Geestelijke Gezondheid en Gibbis.